Här kan du anmäla om något är fel i fastigheten. Fyll i felanmälan så återkopplar och åtgärdar vi så snart som möjligt.

Observera att om det gäller fel vid in/utfart eller parkering, vänligen kontakta Apcoa

Akuta fel Dagtid 7.00-16.00
Johan Marklund 076-814 82 48

Akuta fel – Jourtid utöver dagtid
CSG 019-26 40 50

Felanmälan P-hus Piloten