Här kan du anmäla om något är fel i din bostad eller i fastigheten. Vi återkopplar och åtgärdar så snart som möjligt.

Akuta fel – dagtid 7.00-16.00
Åsa 072-560 66 49

Akuta fel – jour utöver dagtid
Securitas 010-470 57 00

Felanmälan Örebro