Här kan du anmäla om något är fel i din bostad eller i fastigheten. Vi återkopplar och åtgärdar så snart som möjligt.

Akuta fel – Dagtid 7.00-16.00
Daniel 073-809 87 65

Akuta fel – jour utöver dagtid
010-333 32 55

Felanmälan Eskilstuna