Om In Frigore

För oss är hyresgästen i fokus och vi värnar om den goda relationen. Vi strävar alltid efter en hög servicegrad och är engagerade i allt vi gör. Vi är med och utvecklar stadsdelar där människor vill jobba, leva och bo. Den sociala funktionen är viktig och vi vill vara en lagspelare i samhället.

In Frigore äger, förvaltar och hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. Vi finns i Örebro & Eskilstuna, med två delägare. Vi har stor kunskap och erfarenhet och strävar alltid strävar efter att skapa långsiktiga relationer. Tillsammans har våra bolag ägt och förvaltat bostäder och kommersiella lokaler i över 60 år.

In Frigore bildades 2018 och äger idag två stycken fastigheter i Eskilstuna och bygger just nu 201 nya lägenheter i Södra Ladugårdsängen, Örebro.

Patrick Hjalmarsson, delägare In Frigore, ägare Karaffen fastighetsförvaltning AB samt delägare Eyra Gruppen.

Johan Görtz, delägare In Frigore, ägare Esswege förvaltning AB.

”Vi är säkra på att Eskilstuna är en tillväxtort med goda kommunikationer, därför har vi valt att etablera oss här. Tillsammans sitter jag och Johan Görtz på stora erfarenheter och kompetenser som vi skall se till använda på bästa sätt för att förädla befintliga fastigheter men även förvärva nya.”

Patrick Hjalmarsson,
delägare In Frigore

85
LÄGENHETER
7
LOKALER
2
FASTIGHETER

Våra Samarbetspartners

© Copyright In Frigore. Design av RE!
logga-infrigore-footer
info@infrigore.se  /  073 809 87 65