Dina personuppgifter

När det gäller behandling av personuppgifter följer In Frigore dataskyddsförordningen, GDPR, som syftar till att skydda den enskildes integritet och ge privatpersoner bättre kontroll över sina uppgifter.

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi vill med denna integritetspolicy förtydliga varför vi behöver dina uppgifter, hur länge vi sparar dina uppgifter och när det inte längre finns skäl att spara dem.

När behöver vi dina personuppgifter?

NÄR DU VILL FÅ INFORMATION OM VÅRA PROJEKT För att kunna skicka information om våra projekt behöver vi veta var vi kan nå dig. När du inte längre är intresserad av att få information om våra projekt så finns det inte skäl att spara dina uppgifter. Då kontaktar du oss så kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter.

NÄR DU VILL LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN – hyresrätt, parkering eller lokal. När du anmäler ditt intresse till en bostad måste vi kunna kontakta dig på ett enkelt sätt för att kunna skicka information, bjuda in dig till visning. Vi har även intresse av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter. Är du inte längre intresserad, finns inte skäl att spara dina uppgifter. Då kontaktar du oss så kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter.

NÄR DU SKA TECKNA ETT HYRESAVTAL FÖR BOSTAD För att kunna erbjuda dig en bostad hos oss behöver vi behandla ytterligare uppgifter om dig. Vi behöver uppgift om din ekonomi, arbetsgivare/sysselsättning och eventuell medsökande. Vi kommer därför hämta in uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten, dessa uppgifter kommer vi spara så länge de är relevanta och aktuella. När du tecknat hyresavtal med oss har vi rättslig grund att spara dina personuppgifter så länge avtalet gäller. När ditt hyresavtal upphör kommer vi att spara dina uppgifter i 24 månader. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial kommer vi enligt gällande lagstiftning att spara i 7 år efter att avtalet upphört.

NÄR DU SKA TECKNA HYRESAVTAL FÖR LOKAL, PARKERINGSPLATS För att kunna upprätta avtal måste respektive parts personuppgifter uppges, i annat fall kan inte avtal ingås. När du tecknat hyresavtal med oss har vi rättslig grund att spara dina personuppgifter så länge avtalet gäller. När ditt hyresavtal upphör kommer vi att spara dina uppgifter i 24 månader. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial kommer vi enligt gällande lagstiftning att spara i 7 år efter att avtalet upphört.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära att får veta vilka uppgifter vi har, du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Vill du inte vara kvar i vårt register så kommer vi att avidentifiera alla personuppgifter om dig. Vi vill göra dig uppmärksam på att om vi har ett tecknat avtal så kan vi inte radera dina personuppgifter förrän avtalet upphört och lagkrav uppfyllts. Vi kommer informera dig om vilken laglig grund vi behöver spara dina uppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör väsentliga ändringar i integritetspolicyn kommer vi att skicka ett tydligt meddelande till dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vi kommer skicka meddelandet via e-post i de fall vi har tillgång till den, i annat fall kommer meddelandet skickas via post. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

In Frigore AB (org nr 559258-0103), Orvar Bergmarks Plats 1, 702 23 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.