Våra Fastigheter

Vi är med och utvecklar stadsdelar där människor vill jobba, leva och bo.

In Frigore äger, förvaltar och hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. Vi finns i Örebro & Eskilstuna, med två ägare som länge har verkat i Mälarregionen.

Vi har stor kunskap och erfarenhet. Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer. Vi går in i allt med engagemang och energi. Tillsammans har våra bolag ägt och förvaltat hem och kommersiella lokaler i över 60 år.

In Frigore äger och förvaltar idag två stycken fastigheter i Eskilstuna och bygger just nu 201 nya lägenheter i Södra Ladugårdsängen, Örebro.

Våra Fastigheter i Eskilstuna & Örebro